Examen VOL-VCA

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA

IBEX is door VCA Infra erkend als examencentrum VCA en voldoet daarmee aan alle bepalingen die het Centraal College van Deskundigen VCA stelt aan examenbureaus voor het afnemen van VCA examens.

Voor wie is het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA geschikt?

Bent u operationeel leidinggevende bij een aannemer? Of bent u een zzp’er die als onderaannemer werkt? Dan heeft u een diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA) nodig.

Met het VOL-VCA-diploma laat u zien dat je basiskennis hebt over veiligheid, gezondheid en milieu en dat u deze kennis kunt toepassen. Zo vergroot u zowel uw eigen veiligheid als die van de mensen aan wie u leidinggeeft. U kent de wet- en regelgeving, kunt gevaarlijke situaties en handelingen herkennen én weet hoe u deze kunt voorkomen. Ook bent u een volwaardig aanspreekpunt voor opdrachtgevers, management en medewerkers. Kortom: met VOL-VCA laat u zien dat u weet wat er van u verwacht wordt.

Examen VOL-VCA

€ 69,50 exclusief btw

Inschrijven VOL-VCA

Er zijn examens door heel Nederland. Voer uw postcode in voor de dichtstbijzijnde mogelijkheden. U wordt vervolgens doorverwezen naar het online inschrijfsysteem.

VCA
 • Locaties Door heel Nederland

 • Soort examen Theorie

 • Duur examen 75 minuten

 • Beschikbare talen Nederlands, Duits, Engels en Frans

 • Diploma Geldigheid 10 jaar

 • Prijs 69,50 ex btw

Informatie over het VOL-VCA-examen

Entreecriteria en inhoudBeschikbare talenTheorieVoorwaarden

Entreecriteria

Het is voor elke deelnemer aan het VCA examen verplicht een geldig identiteitsbewijs bij zich te hebben. Een kopie tonen is niet voldoende. Controleer of u een geldig identiteitsbewijs heeft.

Examenonderdelen

Het VOL-VCA examen bestaat uit theorievragen die via computer afgenomen worden.

Tijdsduur van het examen

Maximaal 75 minuten

Geslaagd: het diploma VOL-VCA

Als het examen met een voldoende wordt afgesloten krijgt de kandidaat het diploma voor Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA.

Binnen 1 tot maximaal 3 werkdagen na afloop van het examen is het diplomanummer van geslaagde kandidaten opgenomen in het Centraal Diploma Register.

Geldigheidsduur

Het VOL-VCA diploma is 10 jaar geldig. De geldigheid van het diploma kan telkens met 10 jaar worden verlengd door opnieuw examen af te leggen.

Beschikbare talen

Elk VOL-VCA examen is in de volgende talen beschikbaar:

 • Nederlands
 • Duits
 • Engels
 • Frans

Bij een examen in een andere taal dan Nederlands betaalt u een toeslag.

Afname

Op alle locaties worden de examens CBT (computerafname) afgenomen. U hoeft zelf geen laptop mee te nemen, deze verzorgt IBEX.

Het examen bestaat uit 70 vragen en er kunnen verschillende vraagvormen toegepast worden:

 • Matching/ranking vragen
 • Matrixvragen
 • Sleepvragen
 • Multiple response vragen
 • Multiple choice vragen

Cesuur / beoordeling

Een kandidaat is geslaagd voor het examen als hij ten minste een score van 65% heeft behaald. Na afleggen van het examen krijgt de kandidaat de uitslag direct te zien.

Proefexamens

Deze proefexamens geven een beeld van hoe een examen VCA eruitziet. De proefexamens zijn niet bedoeld om VCA-kennis mee te testen. De juiste antwoorden worden daarom niet getoond.

Persoonsgegevens

Het examen wordt ontwikkeld en beheerd door SSVV, derhalve zal SSVV de persoonsgegevens van de kandidaten van IBEX ontvangen.

Examenreglement

Het examen wordt afgenomen conform het examenreglement van IBEX.
Examenreglement VCA (PDF)

Annulering van het examen

De algemene voorwaarden van IBEX zijn van toepassing op deze examens.
Algemene voorwaarden IBEX

Klachten over het examen

In het examenreglement van IBEX staat vermeld wat u kunt doen indien u een klacht heeft over het examen of het niet eens bent met de uitslag. U dient uw klacht te richten aan IBEX.