Privacy Statement IBEX

In deze privacyverklaring leggen we u uit wat voor soort persoonlijke gegevens we verzamelen, hoe we deze verzamelen en waarvoor we deze gebruiken.

Wie zijn we?

IBEX, Instituut voor Beroepsexamens, neemt examens af op het gebied van Arboveiligheid en Sociale Veiligheid. Samen met u willen we vertrouwen, kwaliteit en een veilige omgeving creëren.

IBEX is onderdeel van Kiwa. Kiwa investeert in het beveiligen van uw privacy door kennis, professionaliteit en ethiek bij zijn werknemers en aannemers te vergroten en neemt stappen om te zorgen voor een adequate bescherming van uw persoonlijke gegevens.

Waar gebruiken we persoonlijke gegevens voor?

IBEX heeft als beleid om niet meer persoonlijke gegevens te verzamelen dan noodzakelijk voor onze verwerking. Wij zullen uw persoonlijke gegevens alleen verwerken voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals het afnemen van het examen, de afgifte van een certificaat, de registratie in een landelijk register of wettelijke verplichtingen.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

Meestal omvat dit uw naam, uw woonadres, e-mailadres, telefoonnummer, uw geboortedatum, werkgeversnaam en -locatie en factuurgegevens.

In veel gevallen ontvangen we de gegevens van derden, bijvoorbeeld wanneer uw werkgever of opleider u registreert voor bepaalde examens.

Waar worden uw persoonlijke gegevens opgeslagen?

IBEX verwerkt uw persoonlijke gegevens in een specifiek kandidaat systeem, waar alleen bevoegde personen toegang tot hebben.

Kiwa heeft een strikt beveiligingsbeleid om een adequate beveiliging van uw persoonlijke gegevens te garanderen.

De opslagperiode van uw persoonlijke gegevens hangt af van het type examen en de certificatieperiode. Voor veel van onze examens en services maken uw persoonlijke gegevens deel uit van een continu proces. Daarom worden uw persoonlijke gegevens opgeslagen totdat dit proces wordt beëindigd.

In alle andere gevallen worden uw persoonlijke gegevens zonder onnodige vertraging verwijderd wanneer ze hun doel hebben bereikt, tenzij er enige vorm van wettelijke opslagperiode van toepassing is.

Met wie delen we persoonlijke gegevens?

We delen alleen uw persoonlijke gegevens met andere partijen ter uitvoering van de overeenkomst zoals de Certificerende Instellingen, toetssystemen, landelijke registers en ter uitvoering van een wettelijke plicht. Wij zullen altijd schriftelijke toestemming aan u vragen voor het delen van uw persoonlijke gegevens.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Alleen personen die we vertrouwen en die recht hebben op toegang wordt het werken met persoonlijke gegevens toevertrouwd. Deze personen hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

We eisen dit ook van onze leveranciers of derden waarmee we samenwerken middels een geheimhoudingsverklaring of een verwerkersovereenkomst.

Uw rechten als individu

De Algemene Verordening Gegevensbescherming biedt u een aantal rechten. Deze individuele rechten worden vermeld in de AVG en worden door Kiwa gerespecteerd.

Deze rechten omvatten het recht op informatie over waar persoonsgegevens worden verzameld, het recht op toegang en het recht op rectificatie van uw gegevens indien en wanneer deze onjuist is.

Ook kunt u onder specifieke omstandigheden die in de AVG worden vermeld verzoeken om het wissen van uw persoonlijke gegevens of de verwerking ervan beperken. Indien u nog een geldig certificaat of diploma heeft, kan dit verzoek leiden tot intrekking van uw diploma of certificaat.

Als en wanneer de verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om deze toestemming op elk gewenst moment in te trekken.

Tenslotte kunnen wij de gegevens die we over u hebben vastgelegd, verstrekken in een gangbare gestructureerde vorm.

Naast deze rechten hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming.

Over deze privacyverklaring

De versie van deze IBEX Privacyverklaring is gemaakt in september 2023.
We zullen deze privacyverklaring bijwerken als er wijzigingen van toepassing zijn.

Als er wijzigingen in de manier waarop IBEX uw persoonlijke gegevens verwerkt, zullen wij u op de hoogte stellen door deze veranderingen op onze website te vermelden of in gevallen van grote wijzigingen onder uw persoonlijke aandacht brengen (bijv. via email).

Vragen over uw privacy bij IBEX?

Als u nog vragen heeft over ons privacy beleid, kunt u contact opnemen met onze Corporate Security Officer, de heer Rogier Posthuma – rogier.posthuma@kiwa.com

  • Laatst bewerkt 06 september 2023