Examen VIL-VCU

Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU

IBEX is door VCA Infra erkend als examencentrum VCA en voldoet daarmee aan alle bepalingen die het Centraal College van Deskundigen VCA stelt aan examenbureaus voor het afnemen van VCA examens.

Voor wie is het diploma Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU geschikt?

Bent u intercedent bij een uitzendorganisatie die personeel levert aan VCA-gecertificeerde bedrijven? Of bij een uitzendorganisatie die VCU-gecertificeerd is of wil worden? Dan heeft u een diploma Veiligheid voor Intercedenten en leidinggevenden VCU (VIL-VCU) nodig.

Met het VIL-VCU-diploma laat u zien dat u basiskennis hebt over veiligheid, gezondheid en milieu en dat u deze kennis kunt toepassen in het belang van de mensen die u uitleent. U kent de wet- en regelgeving, kunt gevaarlijke situaties en handelingen herkennen én weet hoe u deze kunt voorkomen. Ook bent u een volwaardig aanspreekpunt voor opdrachtgevers, management en uitgeleende medewerkers. Kortom: met VIL-VCU laat u zien dat u weet wat er van u als intercedent verwacht wordt.

 • Locaties Door heel Nederland

 • Soort examen Theorie

 • Duur examen 75 minuten

 • Beschikbare talen Nederlands en Engels

 • Diploma Geldigheid 10 jaar

Informatie over het VIL-VCU-examen

Entreecriteria en inhoudBeschikbare talenTheorieVoorwaarden

Entreecriteria

Het is voor elke deelnemer aan het VCA examen verplicht een geldig identiteitsbewijs bij zich te hebben. Een kopie tonen is niet voldoende. Controleer of u een geldig identiteitsbewijs heeft.

Examenonderdelen

Het VIL-VCU examen bestaat uit theorievragen die via computer afgenomen worden.

Tijdsduur van het examen

Maximaal 75 minuten

Geslaagd: het diploma VIL-VCU

Als het examen met een voldoende wordt afgesloten krijgt de kandidaat het diploma voor Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden VCU.

Binnen 5 werkdagen na afloop van het examen is het diplomanummer van geslaagde kandidaten opgenomen in het Centraal Diploma Register.

Geldigheidsduur

Het VIL-VCU diploma is 10 jaar geldig. De geldigheid van het diploma kan telkens met 10 jaar worden verlengd door opnieuw examen af te leggen.

Beschikbare talen

Elk VIL-VCU examen is in de volgende talen beschikbaar:

 • Nederlands
 • Engels

Bij een examen in een andere taal dan Nederlands betaalt u een toeslag.

Afname

Op alle locaties worden de examens CBT (computerafname) afgenomen. U hoeft zelf geen laptop mee te nemen, deze verzorgt IBEX.

Het examen bestaat uit 70 vragen en er kunnen verschillende vraagvormen toegepast worden:

 • Matching/ranking vragen
 • Matrixvragen
 • Sleepvragen
 • Multiple response vragen
 • Multiple choice vragen

Cesuur / beoordeling

Een kandidaat is geslaagd voor het examen als hij ten minste een score van 65% heeft behaald. Na afleggen van het examen krijgt de kandidaat de uitslag direct te zien.

Proefexamens

Deze proefexamens geven een beeld van hoe een examen VCA eruitziet. De proefexamens zijn niet bedoeld om VCA-kennis mee te testen. De juiste antwoorden worden daarom niet getoond.

Examenreglement

Het examen wordt afgenomen conform het examenreglement van IBEX.
Examenreglement VCA (PDF)

Annulering van het examen

De algemene voorwaarden van IBEX zijn van toepassing op deze examens.
Algemene voorwaarden IBEX

Klachten over het examen

In het examenreglement van IBEX staat vermeld wat u kunt doen indien u een klacht heeft over het examen of het niet eens bent met de uitslag. U dient uw klacht te richten aan IBEX.