Examen B-VCA

Basisveiligheid VCA

IBEX is door VCA Infra erkend als examencentrum VCA en voldoet daarmee aan alle bepalingen die het Centraal College van Deskundigen VCA stelt aan examenbureaus voor het afnemen van VCA examens.

Voor wie is het diploma Basisveiligheid VCA geschikt?

Als u voor een aannemer aan de slag gaat, heeft u meestal een B-VCA-diploma nodig. Met het B-VCA-diploma laat u zien dat u basiskennis hebt over veiligheid, gezondheid en milieu. Deze basiskennis vergroot zowel uw eigen veiligheid als die van de mensen met wie u werkt. U kent de wet- en regelgeving, kunt gevaarlijke situaties en handelingen herkennen én weet hoe u deze kunt voorkomen. Kortom: met B-VCA laat u zien dat u weet wat er van u verwacht wordt.

Examen Basisveiligheid VCA

€ 69,50 exclusief btw

Inschrijven Basisveiligheid VCA

Er zijn examens door heel Nederland. Voer uw postcode in voor de dichtstbijzijnde mogelijkheden. U wordt vervolgens doorverwezen naar het online inschrijfsysteem.

VCA
 • Locaties Door heel Nederland

 • Soort examen Theorie

 • Duur examen 60 minuten

 • Beschikbare talen Nederlands, Engels en nog vele andere

 • Diploma Geldigheid 10 jaar

 • Prijs 69,50 ex btw

Informatie over het B-VCA-examen

Entreecriteria en inhoudBeschikbare talenTheorieVoorwaarden

Entreecriteria

Het is voor elke deelnemer aan het VCA examen verplicht een geldig identiteitsbewijs bij zich te hebben. Een kopie tonen is niet voldoende. Controleer of u een geldig identiteitsbewijs heeft.

Examenonderdelen

Het B-VCA examen bestaat uit theorie vragen die via computer afgenomen worden.

Tijdsduur van het examen

Maximaal 60 minuten

Geslaagd: het diploma B-VCA

Als het examen met een voldoende wordt afgesloten krijgt de kandidaat het diploma voor Basisveiligheid VCA.

Binnen 1 tot maximaal 3 werkdagen na afloop van het examen is het diplomanummer van geslaagde kandidaten opgenomen in het Centraal Diploma Register.

Geldigheidsduur

Het B-VCA diploma is 10 jaar geldig. De geldigheid van het diploma kan telkens met 10 jaar worden verlengd door opnieuw examen af te leggen.

Beschikbare talen

Elk B-VCA examen is in de volgende talen beschikbaar. Kandidaten kunnen zich direct inschrijven voor deze talen. Bij andere talen dan Nederlands wordt een toeslag op de examenprijs in rekening gebracht.

 • Nederlands
 • Duits
 • Engels
 • Frans
 • Hongaars
 • Litouws
 • Pools
 • Portugees
 • Roemeens
 • Russisch
 • Spaans
 • Turks

Talen op aanvraag

Wilt u in een van de volgende talen examen doen, neem dan contact met ons op om een examen aan te vragen. Voor deze talen gelden verschillende aanvraagtermijnen.

Aanvraagtermijn van 5 werkdagen:

 • Arabisch (Modern Standaard*)
 • Bulgaars
 • Grieks
 • Italiaans
 • Kroatisch
 • Oekraïens
 • Slowaaks

Aanvraagtermijn van 20 werkdagen:

 • Deens
 • Ests
 • Fins
 • Lets
 • Maltees
 • Noors
 • Sloveens
 • Tsjechisch
 • Zweeds

* Het Arabisch examen is in het Standaard Modern Arabisch. Dit is de schrijftaal in de Arabische wereld. Men spreekt over het algemeen het landsdialect. Op de werkvloer worden veelal Engelse en Franse termen gebruikt voor instrumenten en processen. Arabische termen kunnen dan onbekend voorkomen. Mocht u overwegen om het examen in het Arabisch te maken, dan wordt u aangeraden eerst een proefexamen in het Arabisch te maken.

Afname

Op alle locaties worden de examens CBT (computerafname) afgenomen. U hoeft zelf geen laptop mee te nemen, deze verzorgt IBEX.

Het examen bestaat uit 40 vragen en er kunnen verschillende vraagvormen toegepast worden:

 • Matching/ranking vragen
 • Matrixvragen
 • Sleepvragen
 • Multiple response vragen
 • Multiple choice vragen

Cesuur / beoordeling

Een kandidaat is geslaagd voor het examen als hij ten minste een score van 65% heeft behaald. Na afleggen van het examen krijgt de kandidaat de uitslag direct te zien.

Proefexamens

Deze proefexamens geven een beeld van hoe een examen VCA eruitziet. De proefexamens zijn niet bedoeld om VCA-kennis mee te testen. De juiste antwoorden worden daarom niet getoond.

Alternatieve afname: voorlees-examen

Met uitzondering van Litouws zijn alle standaardtalen en de talen uit Groep 1 ook beschikbaar om te worden voorgelezen door de computer. Dit gebeurt met behulp van het programma ‘Readspeaker’. Uitgangspunt is dat een voorlees-examen een hulpmiddel is voor mensen die moeite hebben met lezen. Voor elke taal wordt een andere stem ingezet. Het is mogelijk woorden/delen van zinnen te selecteren en die meerdere malen voor te laten lezen. Het is helaas niet mogelijk afbeeldingen bij vragen te laten voorlezen.

Vraagvorm + wat wordt voorgelezen:

 • Matching/Ranking
  Alleen de stam en vraag worden voorgelezen.
 • Matrix
  Alles kan worden voorgelezen. De antwoordopties worden niet automatisch voorgelezen. Die kunt u wel selecteren en laten voorlezen.
 • Drag & Drop (sleepvraag)
  Alleen de stam en vraag. Antwoordopties en plaatjes worden niet voorgelezen.
 • Multiple response
  Alles wordt voorgelezen.
 • Multiple choice
  Alles wordt voorgelezen.

Persoonsgegevens

Het examen wordt ontwikkeld en beheerd door SSVV, derhalve zal SSVV de persoonsgegevens van de kandidaten van IBEX ontvangen.

Examenreglement

Het examen wordt afgenomen conform het examenreglement van IBEX.
Examenreglement VCA (PDF)

Locatie-eisen

Bekijk hier de locatie-eisen voor een VCA examen wat door IBEX wordt afgenomen.
Locatie-eisen VCA examens

Annulering van het examen

De algemene voorwaarden van IBEX zijn van toepassing op deze examens.
Algemene voorwaarden IBEX

Klachten over het examen

In het examenreglement van IBEX staat vermeld wat u kunt doen indien u een klacht heeft over het examen of het niet eens bent met de uitslag. U dient uw klacht te richten aan IBEX.