VIAG

De norm VIAG garandeert samen met de VIAG-veiligheidswerkinstructies een uniforme regelgeving op het gebied van veilige bedrijfsvoering in de gastechnische installaties van de netbeheerders. Alle netbeheerders en alle aannemers die werken in die gastechnische installaties moeten zich aan deze regels houden.

De VIAG geeft, op het gebied van gastechnische installaties, invulling aan de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit Deze norm, en de bijbehorende VIAG-veiligheidswerkinstructies, zijn/worden door Netbeheer Nederland vastgesteld en beheerd (GVR, Contactgroep Veiligheidsregelgeving).

Voor wie is een VIAG certificaat geschikt?

Het VIAG examen is noodzakelijk voor iedereen die werkt met gasvoorziening systemen voor het transport en/of de distributie van (geodoriseerd) aardgas (of een ander gas met dezelfde toepassing). De VIAG geldt voor het hele traject, van gasontvangstation tot en met aansluitpunt (hoofdkraan / meter) bij de klant. Het zwaartepunt van het examen is gelegen in de preventie van risico’s.

Het behalen van een VIAG certificaat is vaak een eis om een aanwijzing toegekend te krijgen.

Soorten examens

IBEX neemt voor alle certificatieschema’s VIAG de examens af.

  • Laatst bewerkt 09 mei 2023