VeWa

‘VeWa’ (Veiligheidsvoorschrift Warmte) is ontwikkeld om invulling te geven aan de betreffende bepalingen van de Arbowetgeving. Het voorschrift draagt bij aan procesmatig en veilig werken met warmtevoorzieningssystemen.

De instructie VeWa is een veiligheidsvoorschrift voor de bedrijfsvoering van warmtevoorzieningssystemen die in eigendom, beheer en/of onderhoud zijn van/bij warmtebedrijven. Deze bedrijfsvoering is inclusief de werkzaamheden aan, met of nabij die warmtevoorzieningssystemen die in opdracht van de warmtebedrijven worden uitgevoerd.

Voor wie is een VeWa certificaat geschikt?

Het VeWa certificaat is bedoeld voor werknemers van warmtebedrijven en voor aannemers en installateurs die voor deze bedrijven werken.

Soorten examens

Binnen VeWa zijn er drie verschillende examens:

  • VeWa VOP (Voldoend Onderricht Persoon)
  • VeWa VP/AVP (Vakbekwaam Persoon/Allround Vakbekwaam Persoon)
  • VeWa WV/OIV/IV (Werkverantwoordelijke/Operationeel Installatie Verantwoordelijke/Installatie Verantwoordelijke)
  • Laatst bewerkt 19 oktober 2022