CT

Een Camera Toezichthouder houdt zich bezig met de beveiliging van personen, gebouwen, evenementen, organisaties of andere zaken.

De dagelijkse taken van de Camera Toezichthouder spelen rond het opvolgen van procedures van de meldkamer en het snel reageren op incidenten door inschakelen van beveiligers op de werkvloer of hulpdiensten zoals politie of brandweer. Deze taken maken de Camera Toezichthouder een belangrijke speler in het reageren op ongewenste incidenten.

Voor wie is het diploma Camera Toezichthouder bedoeld?

Aan Cameratoezichthouders worden met betrekking tot kennis en vakmanschap inzake camera bewaking in cameratoezichtruimten (CTR) specifieke eisen gesteld. De cameratoezichthouder voert taken uit op het gebied van camerabewaking in samenwerking met gespecialiseerde organisaties die in het kader van (sociale) veiligheid opereren.

Het examen Vakbekwaamheid Cameratoezicht  is bestemd voor werknemers die zijn belast of zullen worden belast met de uitvoering van alle taken en verantwoordelijkheden binnen een meldkamer en hiervoor specifieke observatiekennis en vaardigheden dienen te bezitten.

Niveau

MBO -3 niveau

  • Laatst bewerkt 19 oktober 2022