BEI BHS

De Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties Branche HoogSpanning (BEI-BHS) geeft samen met de bijlagen en veiligheidswerkinstructies uniforme regelgeving voor een veilige bedrijfsvoering in de elektriciteitsvoorzieningssystemen voor hoogspanning (en middenspanning) van netbeheerders.

De BEI-BHS geeft hiermee invulling aan de Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit. Alle netbeheerders, aannemers en meetbedrijven moeten zich aan deze regels houden.

Voor wie is een BEI-BHS certificaat geschikt?

Het BEI BHS examen is noodzakelijk voor iedereen die werkzaam is in elektriciteitsvoorzieningssystemen met hoge en middenspanning. Het behalen van een BEI BHS certificaat is vaak een eis om een aanwijzing toegekend te krijgen.

IBEX neemt alleen examens af in de middenspanning.

Soorten examens

IBEX neemt voor BEI BHS certificatie- examens af voor alle aanwijzingen in het domein MS-Distributie.

  • Laatst bewerkt 09 mei 2023