Information for IEC 62443 exams

The information below is intended for candidates taking an IEC 62443 End User or IEC 62443 System Integrator & Vendor exam.

Onderstaande informatie is bedoeld voor kandidaten die een IEC 62443 End User of IEC 62443 System Integrator & Vendor examen volgen.

Please take note of the following:

 • Please be present at the exam location 15 minutes ahead of the start of the exam.
 • To be admitted to the exam you need to present a valid passport or ID-card.
 • It is not permitted to bring communication equipment such as cell phone, smartwatch, sound or image equipment in to the examination room. Switching off a cell phone is therefore not sufficient. Candidates who appear to have such equipment with them during the exam will immediately be removed from the exam.
 • The exam is taken in accordance with the exam regulations.┬áPlease take note that on all the exams the Terms and Conditions of IBEX are applicable. See also our privacy statement.
 • The request for review form can be found here.

Let u a.u.b. op de volgende punten:

 • U dient 15 minuten voor aanvang van het examen aanwezig te zijn.
 • Om toegelaten te worden tot het examen dient u een geldig legitimatiebewijs te tonen.
 • Het is niet toegestaan om in de examenzaal in het bezit te zijn van communicatieapparatuur zoals mobiele telefoon, smartwatch, geluids- of beeldapparatuur. Het alleen uitschakelen van een telefoon is dus niet voldoende. Van kandidaten die tijdens het examen dergelijke apparatuur bij zich blijken te hebben wordt het examen direct ongeldig verklaard.
 • Het examen wordt afgenomen conform het examenreglement. Op alle examens zijn de Algemene Voorwaarden van IBEX van toepassing. Zie ook onze privacyverklaring.
 • Formulier verzoek tot herziening is hier te vinden.
 • Laatst bewerkt 05 februari 2024