Examen VeWa

Veiligheidsvoorschrift Warmte

‘VeWa’ (Veiligheidsvoorschrift Warmte) is ontwikkeld om invulling te geven aan de betreffende bepalingen van de Arbowetgeving. Het voorschrift draagt bij aan procesmatig en veilig werken met warmtevoorzieningssystemen.

De instructie VeWa is een veiligheidsvoorschrift voor de bedrijfsvoering van warmtevoorzieningssystemen die in eigendom, beheer en/of onderhoud zijn van/bij warmtebedrijven. Deze bedrijfsvoering is inclusief de werkzaamheden aan, met of nabij die warmtevoorzieningssystemen die in opdracht van de warmtebedrijven worden uitgevoerd.

Voor wie is een VeWa certificaat geschikt?

Het VeWa certificaat is bedoeld voor werknemers van warmtebedrijven en voor aannemers en installateurs die voor deze bedrijven werken.

Soorten examens

Binnen VeWa zijn er drie verschillende examens:

 • VeWa VOP (Voldoend Onderricht Persoon)
 • VeWa VP/AVP (Vakbekwaam Persoon/Allround Vakbekwaam Persoon)
 • VeWa WV/OIV/IV (Werkverantwoordelijke/Operationeel Installatie Verantwoordelijke/Installatie Verantwoordelijke)
 • Locaties Hattem

 • Onderdelen Theorie

 • Duur 60 minuten

 • Geldigheid 3 jaar

Examendata VeWa

Wilt u zich aanmelden voor een examen van VeWa? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Informatie over het VeWa-examen

Entreecriteria en inhoudTheorieVoorwaardenPartners

Entreecriteria

Voordat de kandidaat ingepland kan worden voor een VeWa examen dient hij/zij eerst aan te tonen dat hij/zij deelgenomen heeft aan de opleiding (instructie), bij een erkende opleider.

De volledig instructie is verplicht voor:

 • examenkandidaten die niet eerder een VeWa-certificaat hebben behaald,
 • personen van wie het certificaat langer dan een jaar is verlopen.

Examenonderdelen

Elk examen bestaat uit een theorie onderdeel.

Tijdsduur van het examen

 • Theorie-examen: 60 minuten

Geslaagd: het persoonscertificaat VeWa

Als het examen met een voldoende wordt afgesloten krijgt de kandidaat het persoonscertificaat.

Geldigheidsduur

Certificaten zijn 3 jaar geldig.

Afname

Het theorie-examen wordt in de Nederlandse taal via de computer afgenomen.

 • Het VeWa VOP examen bestaat uit 20 gesloten vragen
 • Het VeWa VP/AVP examen bestaat uit 30 gesloten vragen
 • Het VeWa WV/OIV/IV examen bestaat uit 40 gesloten vragen

De kandidaat heeft maximaal 1 uur de tijd.

Beoordeling

De kandidaat heeft een voldoende wanneer hij minimaal 70% van de vragen correct heeft beantwoord.

Examenreglement

Het examen wordt afgenomen conform het examenreglement van IBEX voor VeWa.
Examenreglement voor VeWa examens (PDF)

Annulering van het examen

De algemene voorwaarden van IBEX zijn van toepassing op deze examens.
Algemene voorwaarden IBEX

Klachten over het examen

In het examenreglement van IBEX staat hoe men een klacht of bezwaar kan indienen.

Training

Als voorbereiding op het examen VeWa kunt u een training volgen bij  de volgende opleider:

Opleidingscentrum Gelderpoort
Burg. Moslaan 11 , 8051 CP te Hattem
Tel: 038 – 443 1456 l e-mail l website