Examen SP

Security Profiler SPE

De Security Profiler bezit de nodige kennis, maar vooral vaardigheden om klantvriendelijk en proactief te werk te gaan in de beveiliging, het vanuit een Standaard Operationele Procedure zoeken naar en herkennen van afwijkend gedrag, het doormiddel van een professioneel vraaggesprek achterhalen van de intentie van het gedrag en al deze zaken uitvoeren vanuit een zeer gastvrije manier van handelen.

De Security Profiler vergroot hiermee het afschikeffect op mogelijke kwaadwillenden, zonder daarbij in eerste instantie gebruik te maken van klantonvriendelijke repressieve handelingen.

Voor wie is het diploma Security Profiler bedoeld?

De opleiding en het examen Security Profiler zijn speciaal ontwikkeld voor de gemotiveerde publieksmedewerker die werkzaam is in een functie waar proactief beveiligen noodzakelijk is. Het is een vervolg op de opleiding en het examen Beveiliger Plus. De Security Profiler gaat werken volgens de predictive profiling methodiek; dat wil zeggen dat er proactief beveiligd wordt op basis van een Standaard Operationele Procedure waarbij het voeren van vraaggesprekken met bezoekers, klanten of medewerkers een primair beveiligingsmiddel is.

Hierbij kan gedacht worden aan professionals in de volgende functies: Beveiligers, Facility-medewerkers, Servicemedewerkers, Receptiemedewerkers, Hosts/Hostesses, Stewards/Stewardessen/BOA’s.

 • Locaties Nieuwegein of in-company

 • Soort examen Theorie en Praktijk

 • Duur examen 60 minuten

 • Beschikbare talen Nederlands

 • Diploma Opgenomen in Nationaal Beveiligingsregister

Examendata SP

Wilt u zich aanmelden voor het examen Security Profiler? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Informatie over het SP-examen

Entreecriteria en inhoudTheoriePraktijkVoorwaardenPartners

Om toegang te krijgen tot het Security Profiler examen dient een kandidaat het examen (al dan niet via het opleidingscentrum) aan te vragen bij IBEX en te voldoen aan de entreecriteria.

Als entreecriteria worden gesteld:

 • Diploma Beveiliger Plus
 • Bewijs van deelname aan een Security Profiler Opleiding
  De opleidingsinstituten die een bewijs van deelname mogen uitgeven, staan op deze website vermeld.

Examenonderdelen

Het Security Profiler examen betaat uit een theorie-examen en een praktijkexamen.

Tijdsduur

Het Security Profiler examen duurt in totaal 60 minuten.

Geslaagd

Om te slagen voor het examen moet voor zowel het theorie-examen als het praktijkexamen een voldoende zijn behaald.

Als de kandidaat geslaagd is voor het examen Security Profiler ontvangt hij/zij het diploma Security Profiler van IBEX.

Het diploma wordt geregistreerd in het Nationaal Beveiligingsregister, indien met hiervoor toestemming heeft gegeven. De geregistreerde diplomahouder mag de titel SPE achter de naam gebruiken.

Het theorie-examen bestaat uit 15 gesloten vragen.

De vragen zijn verdeeld over de onderstaande competenties:

 1. Beveiligt Proactief
  1. Kan de verschillende onderdelen van een SOP benoemen en benutten;
  2. Kan de security doelstelling herleiden uit een SOP;
  3. Kan de relevante dreigingsscenario’s herleiden uit een SOP;
  4. Kan het communicatie protocol in de SOP uitvoeren (1, 2, 3 – kwalificaties);
  5. Kan de SOP uitvoeren.
 2. Herkent Afwijkend Gedrag
  1. Spreekt uit hoe gedrag afwijkt van ‘de norm’ of ‘normal gedrag’;
  2. Kan afwijkend gedrag in verband brengen met een dreigingsscenario;
  3. Kan aangeven of gedrag afwijkend gedrag is, of een verdachte indicator.

In het certificatieplan is een uitgebreide toetsmatrijs opgenomen. Dit certificatieplan is in te zien bij het opleidingsinstituut en IBEX.

Cesuur / Beoordeling

Om een voldoende te behalen voor het theorie-examen moeten minimaal 11 van de 15 vragen goed beantwoord zijn.

Afname

Het theorie-examen Security Profiler wordt schriftelijk afgenomen. Dit kan op afspraak op de locatie van de aanvrager van het examen (in-company examen) of op één van de locaties van IBEX (landelijk examen).

De locatie waar het examen wordt afgenomen moet voldoen aan de eisen, die hiervoor zijn opgesteld door IBEX. Deze eisen zijn op te vragen bij IBEX.

Alternatieve afname mogelijkheden

 • Verlengd examen bij dyslexie
  Een alternatieve wijze voor het afnemen van een theorie-examen is een verlengd examen. Een verlengd examen kan alleen worden afgenomen bij kandidaten die een door een psycholoog of orthopedagoog afgegeven dyslexieverklaring kunnen overleggen. Voor een verlengd examen is de beschikbare tijd 150% van de reguliere maximale examenduur.
 • Voorleesexamen
  Een andere alternatieve wijze voor het afnemen van het theorie examen is een voorleesexamen. Het examen wordt via het digitale toetssysteem aan de kandidaat voorgelezen. De examentijd voor een voorleesexamen is gelijk aan die van het gewone examen.

Voor het aanvragen van een alternatief theorie-examen moet de kandidaat een schriftelijk verzoek aan IBEX richten.

Herexamen

Wanneer een kandidaat een onvoldoende resultaat behaalt op het Security Profiler examen kan de kandidaat een herexamen bij IBEX aanvragen. Er is opnieuw examengeld verschuldigd.

Een voldoende onderdeel (theorie of praktijk) blijft een half jaar geldig. Binnen dit half jaar moet de kandidaat een voldoende behalen voor het ander onderdeel middels een herexamen.

Het praktijkexamen bestaat uit twee opdrachten:

 • Uitvoeren van een Security Questioning met een person, die verdacht gedrag heeft vertoond;
 • Afhandelen van een klacht door middle van een klantvriendelijk gesprek volgens de LEER-methode

In de opdrachten worden de volgende eindtermen getoetst:

 1. Voert Vraaggesprekken ten behoeve van beveiliging
  1. Kan een gestructureerd security interview (Security Questioning) uitvoeren volgens het BITE schema;
  2. Kan bij een Security Questioning aangeven welk gedrag dient te worden verklaard, en welke dreiging dient te worden ontkracht;
  3. Ontkracht middels een gestructureerd security interview de dreiging door de indicator te verklaren;
  4. Weet zich een open, neutral houding over een verhaal aan te meten
 2. Past klantvriendelijkheid toe in beveiliging
  1. Voert security interviews op een klantvriendelijke wijze uit;
  2. Kan een klacht of grief verbal afhandelen volgens het LEER principe;
  3. Kan gedrag van een gesprekspartner verklaren in de context van de Customer Journey

Cesuur / Beoordeling

Om een voldoende te behalen voor het praktijkexamen moet van beide opdrachten minimal 75% goed uitgevoerd zijn.

Afname

Het praktijkexamen Security Profiler wordt individueel door een praktijkexaminator afgenomen. Dit kan op afspraak op de locatie van de aanvrager van het examen (in-company examen) of op één van de locaties van IBEX (landelijke examen).

De locatie waar het examen wordt afgenomen moet voldoen aan de eisen, die hiervoor zijn opgesteld door IBEX. Deze eisen zijn op te vragen bij IBEX.

Herexamen

Wanneer een kandidaat een onvoldoende resultaat behaalt op het Security Profiler examen kan de kandidaat een herexamen bij IBEX aanvragen. Er is opnieuw examengeld verschuldigd.

Een voldoende onderdeel (theorie of praktijk) blijft een half jaar geldig. Binnen dit half jaar moet de kandidaat een voldoende behalen voor het ander onderdeel middels een herexamen.

Examenreglement

Het examen wordt afgenomen conform het examenreglement van IBEX
Examenreglement voor Proactieve beveiligingsexamens

Annulering

De algemene voorwaarden van IBEX zijn van toepassing op deze examens.
Algemene voorwaarden IBEX

Klachten over het examen

In het examenreglement van IBEX staat vermeld wat u kunt doen indien u een klacht heeft over het examen of het niet eens bent met de uitslag. U dient uw klacht te richten aan IBEX.

Opleidingsinstituut

Als voorbereiding op het examen Security Profiler kunt u een opleiding volgen bij de volgende opleider:

SoSecure
Aerdenhoutsduinweg 1, 2111 AN te Aerdenhout
Tel: 023 – 711 4520 | e-mail | website

Het Register

Nationaal Beveiligingsregister