Examen RT

Radicalisering en Terrorisme Expert RTE

De bestrijding van radicalisering en terrorisme is een complexe taak die multidisciplinair wordt aangepakt. Overheidsdiensten en private partijen werken samen vanuit een brede integrale aanpak om de fenomenen zo goed mogelijk bestrijden en om aanslagen te kunnen voorkomen.

Eén van de onderdelen in deze aanpak wordt gekenmerkt door het signaleren van ‘’waarschuwingsindicatoren’’ door eerstelijnsprofessionals en anderen die de signalen in mogelijk kunnen herkennen. Waarschuwingssignalen van radicalisering of terrorisme, die vroegtijdig herkend worden kunnen namelijk een belangrijke informatiebron zijn om een uiteindelijk incident te kunnen voorkomen.

Voor de eerstelijnsprofessionals is het dus van belang dat zij kennis hebben van deze waarschuwingssignalen. Immers, als ze weten waar ze op moeten letten, kunnen signalen worden herkend en is het mogelijk om in te grijpen vóórdat een terrorist zijn of haar kwade daad heeft verricht.

Zowel op mondiaal als nationaal niveau is men meer gaan doen aan de voorkoming en bestrijding van terrorisme. Wat zijn de belangrijke contra-terrorisme organisaties in Nederland en wat is hun taak? Welke instrumenten worden toegepast om terrorisme tegen te gaan?

De R&T Expert heeft kennis van: de wereld van het jihadisme en haar invloed op kwetsbare jongeren, het jihadisme belicht vanuit een historische (islamitische) invalshoek, de ideologische gedachteconstructie en  de (online)propaganda en werving strategieën technieken.

De R&T Expert zal niet opeens 10 terroristen aanhouden, 100 radicalen spotten en 30 aanslagen voorkomen, maar heeft wel een gedegen proactieve veiligheidsmethodiek aangeleerd en kennis om extremistische signalen beter te kunnen plaatsen, of handelingsperspectief om meer informatie te vinden.

Voor wie is het diploma Radicalisering en Terrorisme Expert bedoeld?

De Radicalisering en Terrorisme Expert is na het afronden van de opleiding en het behalen van het examen in staat om gebruik te maken van proactieve veiligheidsmethodieken in het licht van preventie van radicalisering en terrorisme.

De opleiding Diploma Radicalisering en Terrorisme is onder andere ingericht voor: Functionarissen binnen de (nationale) politie en de Koninklijke Marechaussee , Inlichtingen- en veiligheidsdiensten, Bijzondere opsporingsdiensten, Raad van de Kinderbescherming, Multinationals, Securitymanagers van publiek-, en private bedrijven, Human Resource Managers, Dienst Justitiële Inrichtingen, Gemeenten en Luchthavens.

Niveau

HBO-niveau

 • Locaties Nieuwegein of in-company

 • Soort examen Theorie

 • Duur examen 60 minuten

 • Beschikbare talen Nederlands

 • Diploma Opgenomen in Nationaal Beveiligingsregister

Examendata RT

Wilt u zich aanmelden voor het examen Radicalisering en Terrorisme Expert? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Informatie over het RT-examen

Entreecriteria en inhoudTheorieVoorwaardenPartners

Het examen R&T Expert kent geen specifieke toelatingseisen anders dan een bewijs van deelname aan de opleiding Radicalisering en Terrorisme. Een werk- en denkniveau op ten minste HBO niveau wordt geadviseerd.

De opleidingsinstituten die een bewijs van deelname mogen uitgeven, staan op deze website vermeld.

Examenonderdelen

Het Radicalisering en Terrorisme Expert  examen bestaat uit een theorie examen.

Tijdsduur

Het Radicalisering en Terrorisme Expert  examen duurt 60 minuten.

Geslaagd

Als de kandidaat geslaagd is voor het Radicalisering en Terrorisme Expert  examen ontvangt hij/zij het diploma R&T-Expert van IBEX.

Het diploma R&T-expert wordt geregistreerd in het Nationaal Beveiligingsregister, indien men hiervoor toestemming heeft gegeven. De geregistreerde diplomahouder mag de titel RTE achter de naam gebruiken.

Het theorie-examen bestaat uit 25 gesloten vragen.

Deze vragen zijn over de volgende leerdoelen verdeeld:

 • Terrorisme, theorie en praktijk;
 • Radicalisering & Jihadisme, theorie en praktijk;
 • Methoden en Technieken van Predictive Profiling;
 • Gevaren en etnisch profileren, stigmatiseren en discrimineren

In het certificatieplan is een  uitgebreide toetsmatrijs opgenomen. Dit certificatieplan is in te zien bij het opleidingsinstituut en IBEX.

Cesuur / Beoordeling

Om een voldoende te behalen voor het theorie examen moeten minimaal 18 van de25 vragen goed beantwoord zijn ( 70%).

Afname

Het Radicalisering en Terrorisme Expert  Examen wordt schriftelijk afgenomen. Dit kan op afspraak op de locatie van de aanvrager van het examen (in-company examen) of op één van de locaties van IBEX (landelijk examen).

De locatie waar het examen wordt afgenomen moet voldoen aan de eisen, die hiervoor zijn opgesteld door IBEX. Deze eisen zijn op te vragen bij IBEX.

Herexamen

Wanneer een kandidaat een onvoldoende resultaat behaalt voor het theorie-examen kan de kandidaat een herexamen bij IBEX aanvragen. Er is opnieuw examengeld verschuldigd.

Alternatieve afname mogelijkheden

 • Verlengd examen bij dyslexie
  Een alternatieve wijze voor het afnemen van een theorie-examen is een verlengd examen. Een verlengd examen kan alleen worden afgenomen bij kandidaten die een door een psycholoog of orthopedagoog afgegeven dyslexieverklaring kunnen overleggen. Voor een verlengd examen is de beschikbare tijd 150% van de reguliere maximale examenduur.

Voor het aanvragen van een alternatief theorie-examen moet de kandidaat een schriftelijk verzoek aan IBEX richten.

Examenreglement

Het examen wordt afgenomen conform het examenreglement van IBEX.
Examenreglement voor Proactieve beveiligingsexamens

Annulering

De algemene voorwaarden van IBEX zijn van toepassing op deze examens.
Algemene voorwaarden IBEX

Klachten over het examen

In het examenreglement van IBEX staat vermeld wat u kunt doen indien u een klacht heft over het examen of het niet eens bent met de uitslag. U dient uw klacht te richten aan IBEX.

Opleidingsinstituut

Als voorbereiding op het examen Radicalisering en Terrorisme kunt u een opleiding volgen bij de volgende opleider:

SoSecure
Aerdenhoutsduinweg 1, 2111 AN te Aerdenhout
Tel: 023 – 711 4520 | e-mail | website

Het Register

Nationaal Beveiligingsregister