Examen KIAD

Kwaliteit Instructie Aanleg Drinkwater

KIAD staat voor Kwaliteit Instructie Aanleg Drinkwater, het is een persoonscertificering voor personen die drinkwaterleidingen aanleggen en ingrepen verrichten aan het drinkwaterdistributienet. KIAD is in 2018 geïntroduceerd door de drinkwaterbedrijven en Bouwend Nederland, als vertegenwoordiger van de aannemers die deze werkzaamheden uitvoeren. De drinkwaterbedrijven gaan het KIAD certificaat vanaf 2018 gefaseerd verplicht stellen voor alle monteurs die drinkwaterleidingen aanleggen en ingrepen verrichten aan het drinkwaterdistributienet.

Waarom KIAD?

De drinkwaterbedrijven en Bouwend Nederland hebben KIAD geïnitieerd om de kwaliteit van aanleg en ingrepen in het drinkwater distributienet voor nu en de toekomst te blijven garanderen. Daarom dienen monteurs elke vier jaar opnieuw hun persoonscertificering te halen. Hierbij wordt getoetst of hun theoretische en praktische handelingsvaardigheden op het gebied van veiligheid, hygiëne en kwaliteit voldoen aan de gestelde eisen die in de drinkwaterbranche gelden.

Soorten examens

 1. Vakbekwaam Persoon Aansluitleidingen (VPA)
 2. Allround Vakbekwaam Persoon (AVP)
 • Locaties Hattem, Heerhugowaard, Heerjansdam, Kelpen Oler, Nieuwegein en In-company

 • Onderdelen Theorie en praktijk

 • Duur Theorie 90 minuten

 • Geldigheid 4 jaar

Informatie over het KIAD-examen

Entreecriteria en inhoudTheorieVoorwaardenPartners

Entreecriteria

De entreecriteria voor de certificaathouder KIAD verschillen per niveau.

 • Vakbekwaam Persoon Aansluitleidingen (VPA)
  • De kandidaat heeft minimaal één van de volgende vooropleidingen gevolgd (Toelatingseisen).
 • Allround Vakbekwaam Persoon (AVP)
  • De kandidaat heeft minimaal twee jaar werkervaring als Monteur Water, aangevuld met één van de volgende vooropleidingen (Toelatingseisen).

Bovenstaande onderdelen moeten minimaal 2 weken voor het examen bekend zijn bij Stichting Wateropleidingen. Zij beoordelen of u kunt deelnemen aan het examen.

Examenonderdelen

Elk examen bestaat uit een theorie- en praktijkonderdeel. Beide onderdelen worden op locatie van de opleider afgenomen.

Tijdsduur van het examen

 • Theorie-examen: 90 minuten
 • Praktijkexamen: 180 minuten

Geslaagd: het persoonscertificaat KIAD

Als het examen voor alle onderdelen met een voldoende wordt afgesloten krijgt de kandidaat het persoonscertificaat vanuit Stichting Wateropleidingen.

Geldigheidsduur

Certificaten zijn 4 jaar geldig. De geldigheid van het certificaat kan telkens met 4 jaar worden verlengd door opnieuw examen af te leggen.

Afname

Het theorie-examen wordt in de Nederlandse taal via de computer afgenomen. Het examen bestaat uit gesloten vragen en de kandidaat heeft maximaal 90 minuten de tijd.
De onderwerpen die bevraagd kunnen worden kunt u per niveau vinden in de certificatieschema’s. De certificatieschema’s kunt u terugvinden op de website van KIAD.

Beoordeling

De kandidaat heeft een voldoende wanneer hij/zij minimaal 65% van de vragen correct heeft beantwoord. De kandidaat krijgt binnen een aantal dagen na het examen een voorlopige uitslag vanuit Stichting Wateropleidingen (SWO).

Alternatief examen

Het is mogelijk om een voorleesexamen te doen. Neem hiervoor contact op met Stichting Wateropleidingen. Het betreft dan een theorie-examen dat letterlijk wordt voorgelezen door een medewerker van Stichting Wateropleidingen. Hier zijn extra kosten aan verbonden.

Herexamen

Een voldoende behaald onderdeel (theorie of praktijk) blijft 12 maanden geldig. Een kandidaat kan binnen 12 maanden na het behalen van een voldoende resultaat, herexamen doen voor het nog te behalen onderdeel.

Examenreglement

Het examen wordt afgenomen conform het examenreglement van IBEX.
Examenreglement KIAD examens

Annulering van het examen

Op de website van Wateropleidingen vindt u alle informatie over annuleren.

Klachten over het examen

Stichting Wateropleidingen heeft een klachten– en bezwarenprocedure. Uw klacht of bezwaar wordt door Stichting Wateropleidingen in behandeling genomen en indien van toepassing doorgegeven aan het College van Deskundigen van Stichting KIAD.

Training

Als voorbereiding op het examen VPA of AVP kunt u een training volgen bij één van de volgende opleiders:

GOA Infra Opleidingen
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Tel: 079 – 325 2265 l e-mail l website

Opleidingscentrum Gelderpoort
Burg. Moslaan 11, 8051 CP te Hattem
Tel: 038 – 443 1456 l e-mail l website

Technisch Opleidingscentrum Zuid
Ellerweg 8, 6037 RS te Kelpen-Oler
Tel: 084 – 877 4818 l e-mail l website

Beheerstichting

KIAD (Stichting Kwaliteit Instructie Drinkwater)
Stichting Wateropleidingen