Examen K0744

Keuzedeel MBO Proactief Beveiligen

Proactief Beveiligen is een methode om door middel van vroege interventie criminele/ ongewenste activiteiten al in de voorbereidingsfase te onderkennen en te stoppen.

In het keuzedeel Proactief Beveiligen wordt aandacht besteed aan de basisprincipes van de methodiek om via vroegtijdige herkenning van ( mogelijk) risicovolle situaties, gebruik makend van de Standaard Operationele Procedure, over te gaan op het stellen van vragen aan personen met mogelijk slechte intenties door middel van Security Questioning. Dit heeft een preventief afschrik-effect op kwaadwillenden.

Voor wie is het diploma Proactief Beveiligen bedoeld?

Het keuzedeel MBO Proactief Beveiligen is ontwikkeld voor de beginnende beveiliger. Maar kan ook gebruikt worden voor het bijscholen van gemotiveerde beveiligers of publieksmedewerkers, die wilt groeien binnen de publieksfunctie om een proactieve en klantvriendelijke invulling te geven aan de beveiligingstaken.

 • Locaties Nieuwegein of in-company

 • Soort examen Theorie

 • Duur examen 60 minuten

 • Beschikbare talen Nederlands

 • Diploma Opgenomen in Nationaal Beveiligingsregister

Examendata K0744

Wilt u zich aanmelden voor het examen Keuzedeel MBO Proactief Beveiligen? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Informatie over het K0744-examen

Entreecriteria en inhoudTheorieVoorwaardenPartners

Om toegang te krijgen tot het Proactief Beveiligen Examen dient een kandidaat het examen (al dan niet via het opleidingscentrum) aan te vragen bij IBEX.

Examenonderdelen

Het Proactief Beveiligen examen bestaat uit een theorie-examen.

Tijdsduur

Het Proactief Beveiligen examen duurt 60 minuten.

Geslaagd

Als de kandidaat geslaagd is voor het examen Proactief Beveiligen ontvangt hij/zij het diploma Proactief Beveiligen van IBEX.

Het diploma wordt geregistreerd in het Nationaal Beveiligingsregister, indien men hiervoor toestemming heeft gegeven.

Het Proactief Beveiligen Examen bestaat uit een theorie examen van 25 gesloten vragen.
De vragen zijn verdeeld over onderstaande eindtermen:
De beginnend beroepsbeoefenaar:

 1. Heeft basiskennis van de meest voorkomende vormen van criminaliteit en terroriste in de maatschappij
 2. Heeft basiskennis van de principes van de Standaard Operationele Procedure (Aanvallers Methode van Operatie AMO, herkennen verdachte indicatoren, beschrijving interventie beveiliger)
 3. Heeft basiskennis van de methodiek van Security Questioning, achtergrond methodiek, wijze van stellen van effectieve vragen
 4. Kan vroegtijdig (mogelijke) risicovolle situaties (personen, voorwerpen, omstandigheden) onderkennen
 5. Kan de basisbeginselen van Security Questioning uitvoeren
 6. Kan de basisbeginselen van de Standaard Operationele Procedures (SOP’s) gebruiken bij proactief beveiligen
 7. Kan een koppeling maken tussen verdachte indicatoren en de werkwijze van mogelijke verdachte personen
 8. Kan weerstand bij de benadering van (mogelijk) verdachte personen vermijden

Deze eindtermen zijn verder uitgewerkt in toetstermen in het Certificatieplan Keuzedeel MBO Proactief Beveiligen. Hierin is ook een uitgebreide toetsmatrijs opgenomen. Dit certificatieplan is op te vragen bij IBEX.

Cesuur / Beoordeling

Om te slagen voor het examen moet minimal 60% van het total aantal punten zijn behaald (15/25 punten).

Afname

Het examen Proactief Beveiligen wordt digital (via de computer) afgenomen. Dit kan op afspraak op de locatie van de aanvrager van het examen (in-company examen) of op één van de locaties van IBEX (landelijk examen).

De locatie waar het examen wordt afgenomen moet voldoen aan de eisen, die hiervoor zijn opgesteld door IBEX. Deze eisen zijn op te vragen bij IBEX.

Alternatieve afname mogelijkheden

 • Verlengd examen bij dyslexie
  Een alternatieve wijze voor het afnemen van een theorie-examen is een verlengd examen. Een verlengd examen kan alleen worden afgenomen bij kandidaten die een door een psycholoog of orthopedagoog afgegeven dyslexieverklaring kunnen overleggen. Voor een verlengd examen is de beschikbare tijd 150% van de reguliere maximale examenduur.
 • Voorleesexamen
  Een andere alternatieve wijze voor het afnemen van het theorie examen is een voorleesexamen. Het examen wordt via het digitale toetssysteem aan de kandidaat voorgelezen. De examentijd voor een voorleesexamen is gelijk aan die van het gewone examen.

Voor het aanvragen van een alternatief theorie-examen moet de kandidaat een schriftelijk verzoek aan IBEX richten.

Herexamen

Wanneer een kandidaat een onvoldoende resultaat behaalt voor het examen Proactief Beveiligen kan de kandidaat een herexamen bij IBEX aanvragen. Er is opnieuw examengeld verschuldigd.

Examenreglement

Het examen wordt afgenomen conform het examenreglement van IBEX.
Examenreglement voor Proactieve beveiligingsexamens

Annulering

De algemene voorwaarden van IBEX zijn van toepassing op deze examens.
Algemene voorwaarden IBEX

Klachten over het examen

In het examenreglement van IBEX staat vermeld wat u kunt doen indien u een klacht heft over het examen of het niet eens bent met de uitslag. U dient uw klacht te richten aan IBEX.

Opleidingsinstituut

Als voorbereiding op het examen K0744 kunt u een opleiding volgen bij de volgende opleider:

SoSecure
Aerdenhoutsduinweg 1, 2111 AN te Aerdenhout
Tel: 023 – 711 4520 | e-mail | website

Het Register

Nationaal Beveiligingsregister