Examen CT

Camera Toezicht

Een Camera Toezichthouder houdt zich bezig met de beveiliging van personen, gebouwen, evenementen, organisaties of andere zaken.

De dagelijkse taken van de Camera Toezichthouder spelen rond het opvolgen van procedures van de meldkamer en het snel reageren op incidenten door inschakelen van beveiligers op de werkvloer of hulpdiensten zoals politie of brandweer. Deze taken maken de Camera Toezichthouder een belangrijke speler in het reageren op ongewenste incidenten.

Voor wie is het diploma Camera Toezichthouder bedoeld?

Aan Cameratoezichthouders worden met betrekking tot kennis en vakmanschap inzake camera bewaking in cameratoezichtruimten (CTR) specifieke eisen gesteld. De cameratoezichthouder voert taken uit op het gebied van camerabewaking in samenwerking met gespecialiseerde organisaties die in het kader van (sociale) veiligheid opereren.

Het examen Vakbekwaamheid Cameratoezicht  is bestemd voor werknemers die zijn belast of zullen worden belast met de uitvoering van alle taken en verantwoordelijkheden binnen een meldkamer en hiervoor specifieke observatiekennis en vaardigheden dienen te bezitten.

Niveau

MBO -3 niveau

 • Locaties Nieuwegein en in-company

 • Soort examen Theorie en Praktijk

 • Duur examen 135 minuten

 • Beschikbare talen Nederlands

Examendata CT

Wilt u zich aanmelden voor het examen Camera Toezicht? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Informatie over het CT-examen

Entreecriteria en inhoudTheoriePraktijkVoorwaardenPartners

Het examen Camera Toezicht kent geen specifieke toelatingseisen.

Examenonderdelen

Het examen Camera Toezicht bestaat uit een theorie-examen en praktijkexamen.

Tijdsduur

Het Camera Toezicht theorie-examen duurt 90 minuten.
Het Camera Toezicht praktijkexamen duurt 45 minuten.

Geslaagd

De kandidaat is geslaagd als hij/zij zowel voor het theorie-examen als voor het praktijkexamen een voldoende heeft behaald.

Als de kandidaat geslaagd is voor het examen Camera Toezicht ontvangt hij/zij het diploma Camera Toezichthouder van IBEX.

Het diploma wordt geregistreerd in het Nationaal Beveiligingsregister, indien men hiervoor toestemming heeft gegeven.

Het theorie-examen bestaat uit 30 gesloten vragen.

Deze vragen zijn over de volgende leerdoelen verdeeld:

 • A: Basiskennis van beleid, doelstellingen, relevante wet- en regelgeving en verantwoordelijkheden ten aanzien van Camera Observatie en Toezicht;
 • B: Kennis van apparatuur;
 • C: Observatiekennis;
 • D: Communicatie en procedures bij (potentiële) incidenten

In het certificatieplan is een uitgebreide toetsmatrijs opgenomen. Dit certificatieplan is in te zien bij het opleidingsinstituut en IBEX.

Cesuur / Beoordeling

Om een voldoende te behalen voor het theorie examen moeten minimaal 21 van de 30 vragen goed beantwoord zijn ( 70%).

Afname

Het examen Camera Toezicht wordt op papier of  digitaal (via de computer) afgenomen. Dit kan op afspraak op de locatie van de aanvrager van het examen (in-company examen) of op één van de locaties van IBEX (landelijk examen).

De locatie waar het examen wordt afgenomen moet voldoen aan de eisen, die hiervoor zijn opgesteld door IBEX. Deze eisen zijn op te vragen bij IBEX.

Alternatieve afname mogelijkheden

 • Verlengd examen bij dyslexie
  Een alternatieve wijze voor het afnemen van een theorie-examen is een verlengd examen. Een verlengd examen kan alleen worden afgenomen bij kandidaten die een door een psycholoog of orthopedagoog afgegeven dyslexieverklaring kunnen overleggen. Voor een verlengd examen is de beschikbare tijd 150% van de reguliere maximale examenduur.
 • Voorleesexamen
  Een andere alternatieve wijze voor het afnemen van het theorie examen is een voorleesexamen. Het examen wordt via het digitale toetssysteem aan de kandidaat voorgelezen. De examentijd voor een voorleesexamen is gelijk aan die van het gewone examen.

Voor het aanvragen van een alternatief theorie-examen moet de kandidaat een schriftelijk verzoek aan IBEX richten.

Herexamen

Wanneer een kandidaat een onvoldoende resultaat behaalt voor het theorie of het praktijkonderdeel kan de kandidaat een herexamen bij IBEX aanvragen. Er is opnieuw examengeld verschuldigd.

Het voldoende resultaat van een onderdeel blijft een half jaar geldig. De kandidaat kan binnen dit half jaar herexamen doen voor het onvoldoende deel.

Het praktijkexamen bestaat uit vier schriftelijke opdrachten, waarin de volgende eindtermen worden getoetst:

 • Het herkennen van soorten gedrag en fases in een delict;
 • Het herkennen van potentiële daders en slachtoffers;
 • Het maken van een melding;
 • Het geven van een signalement.

Er wordt hierbij gebruik gemaakt van beeldopnames.

Cesuur / Beoordeling

Om een voldoende te behalen voor het praktijk examen moet minimaal 70 % van de te behalen punten zijn gescoord.

Afname

De locatie waar het examen wordt afgenomen moet voldoen aan de eisen, die hiervoor zijn opgesteld door IBEX. Deze eisen zijn op te vragen bij IBEX.

Herexamen

Wanneer een kandidaat een onvoldoende resultaat behaalt voor het theorie of het praktijkonderdeel kan de kandidaat een herexamen bij IBEX aanvragen. Er is opnieuw examengeld verschuldigd.

Het voldoende resultaat van een onderdeel blijft een half jaar geldig. De kandidaat kan binnen dit half jaar herexamen doen voor het onvoldoende deel.

Examenreglement

Het examen wordt afgenomen conform het examenreglement van IBEX.
Examenreglement voor Proactieve beveiligingsexamens

Annulering

De algemene voorwaarden van IBEX zijn van toepassing op deze examens.
Algemene voorwaarden IBEX

Klachten over het examen

In het examenreglement van IBEX staat vermeld wat u kunt doen indien u een klacht heeft over het examen of het niet eens bent met de uitslag. U dient uw klacht te richten aan IBEX.

Opleidingsinstituut

Als voorbereiding op het examen Camera Toezicht kunt u een opleiding volgen bij de volgende opleider:

Eye-D Security Experts