Examen BP

Beveiliger Plus

De dagelijkse taken van de reactieve beveiliger spelen rond het opvolgen van procedures zoals het uitvoeren van toegangscontroles, het snel reageren op incidenten zoals het repressief optreden tegen ongewenst gedrag, en het uitvoeren van dienstverlenende taken zoals eenvoudige baliewerkzaamheden.

Deze taken maken de reactieve beveiliger een belangrijke speler in zowel het reageren op ongewenste incidenten als een zeer zichtbaar onderdeel van de organisatie. Echter is er in de bestaande algemene opleiding tot beveiliger weinig ruimte voor specifieke kennis op het gebied van het voorkomen van incidenten voordat zij plaats vinden.

De Beveiliger Plus bezit de nodige vaardigheden en kennis om klantvriendelijk en proactief te werk te gaan in de beveiliging: het zoeken naar en herkennen van afwijkend gedrag, het doormiddel van een professioneel vraaggesprek achterhalen van de intentie van het gedrag en al deze zaken uitvoeren vanuit een zeer gastvrije manier van handelen.

De Beveiliger Plus vergroot hiermee het afschrikeffect op mogelijke kwaadwillenden, zonder daarbij in de eerste instantie gebruik te maken van klantonvriendelijke repressieve handelingen.

Voor wie is het diploma Beveiliger Plus bedoeld?

De opleiding en het examen Beveiliger Plus is speciaal ontwikkeld voor de gemotiveerde beveiliger of publieksmedewerker die wilt groeien binnen de publieksfunctie om een proactieve en klantvriendelijke invulling te geven aan de beveiligingstaken.

Hierbij kan gedacht worden aan professionals in de volgende functies: Beveiligers, Facility-medewerkers, Servicemedewerkers, Receptiemedewerkers, Hosts/Hostesses, Stewards/Stewardessen etc.

 • Locaties Nieuwegein of in-company

 • Soort examen Theorie

 • Duur examen 60 minuten

 • Beschikbare talen Nederlands

 • Diploma Opgenomen in Nationaal Beveiligingsregister

Examendata BP

Wilt u zich aanmelden voor het examen Beveiliger Plus? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Informatie over het BP-examen

Entreecriteria en inhoudTheorieVoorwaardenPartners

Om toegang te krijgen tot het Beveiliger Plus Examen dient een kandidaat het examen (al dan niet via het opleidingscentrum) aan te vragen bij IBEX.

Bij een examenaanvraag wordt een ondertekend Certificaat van Deelname aan een Beveiliger Plus Opleiding aangeleverd. De opleidingsinstituten die een Certificaat van Deelname mogen uitgeven, staan op deze website vermeld.

Examenonderdelen

Het Beveiliger Plus examen bestaat uit een theorie-examen.

Tijdsduur

Het Beveiliger Plus examen duurt 60 minuten.

Geslaagd

Als de kandidaat geslaagd is voor het examen Beveiliger Plus ontvangt hij/zij het diploma Beveiliger Plus van IBEX.

Het diploma wordt geregistreerd in het Nationaal Beveiligingsregister, indien men hiervoor toestemming heeft gegeven.

Het Beveiliger Plus examen bestaat uit een theorie-examen van 25 gesloten vragen.
De vragen zijn verdeeld over de onderstaande competenties:

 1. Beveiligt Proactief
 2. Herkent Afwijkend Gedrag
 3. Voert vraaggesprekken ten behoeve van beveiliging
 4. Past klantvriendelijkheid toe in beveiliging

Deze competenties zijn verder uitgewerkt in eind- en toetstermen in het Certificatieplan Beveiliger Plus. Hierin is ook een uitgebreide toetsmatrijs opgenomen. Dit certificatieplan is in te zien bij het opleidingsinstituut en IBEX.

Cesuur / Beoordeling

Om te slagen voor het examen moet minimal 70% van het totaal aantal punten behaald zijn (17,5/25 punten).

Afname

Het examen Beveiliger Plus wordt digitaal (via de computer) afgenomen. Dit kan op afspraak op de locatie van de aanvrager van het examen (in-company examen) of op één van de locaties van IBEX (landelijk examen).

De locatie waar het examen wordt afgenomen moet voldoen aan de eisen, die hiervoor zijn opgesteld door IBEX. Deze eisen zijn op te vragen bij IBEX.

Alternatieve afname mogelijkheden

 • Verlengd examen bij dyslexie
  Een alternatieve wijze voor het afnemen van een theorie-examen is een verlengd examen. Een verlengd examen kan alleen worden afgenomen bij kandidaten die een door een psycholoog of orthopedagoog afgegeven dyslexieverklaring kunnen overleggen. Voor een verlengd examen is de beschikbare tijd 150% van de reguliere maximale examenduur.
 • Voorleesexamen
  Een andere alternatieve wijze voor het afnemen van het theorie examen is een voorleesexamen. Het examen wordt via het digitale toetssysteem aan de kandidaat voorgelezen. De examentijd voor een voorleesexamen is gelijk aan die van het gewone examen.

Voor het aanvragen van een alternatief theorie-examen moet de kandidaat een schriftelijk verzoek aan IBEX richten.

Herexamen

Wanneer een kandidaat een onvoldoende resultaat behaalt op het Beveiliger Plus Examen kan de kandidaat een herexamen bij IBEX aanvragen. Er is opnieuw examengeld verschuldigd.

 

Examenreglement

Het examen wordt afgenomen conform het examenreglement van IBEX.
Examenreglement voor Proactieve beveiligingsexamens

Annulering

De algemene voorwaarden van IBEX zijn van toepassing op deze examens.
Algemene voorwaarden IBEX

Klachten over het examen

In het examenreglement van IBEX staat vermeld wat u kunt doen indien u een klacht heeft over het examen of het niet eens bent met de uitslag. U dient uw klacht te richten aan IBEX.

Opleidingsinstituut

Als voorbereiding op het examen Beveiliger Plus kunt u een opleiding volgen bij de volgende opleider:

SoSecure
Aerdenhoutsduinweg 1, 2111 AN te Aerdenhout
Tel: 023 – 711 4520 | e-mail | website

Het Register

Nationaal Beveiligingsregister