Coronamaatregelen

Vanwege de uitbraak van het coronavirus gelden diverse maatregelen en beperkingen voor examens van IBEX. Op deze pagina wordt alle actuele informatie verzameld.

Gaat u binnenkort examen doen?

Let op gezondheidsklachten. Heeft u een of meer van onderstaande klachten, dan kunt u niet deelnemen aan een examen. Neem contact op om het te verplaatsen naar een ander moment.

 • Hoesten
 • Kortademigheid
 • Longontsteking
 • Neusverkoudheid
 • Loopneus
 • Keelpijn
 • Koorts

Algemene voorzorgsmaatregelen

 • Was de handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Schud geen handen

Theorie-examens

 • IBEX bepaalt bij elke examenlocatie hoeveel kandidaten maximaal kunnen deelnemen met inachtneming van anderhalve meter afstand
 • Tafel, stoel, computer, muis, toetsenbord en andere hulpmiddelen worden bij ieder examen gedesinfecteerd met een alcoholhoudend schoonmaakmiddel
 • Hou te allen tijde rekening met anderhalve meter afstand, ook in de wachtruimte
 • Volg de instructies van de examinator op
 • Verlaat na het examen direct de locatie

Praktijkexamens

 • Volg de instructies van de examinator op
 • Tijdens praktijkexamens draagt u handschoenen. Deze worden bij aanvang examen ter beschikking gesteld.
 • Er is alcoholhoudend schoonmaakmiddel en papier beschikbaar om PBM, attributen en installatie te desinfecteren
 • Voor elektra/VIAG examens: u dient uw eigen PBM’s en gereedschap mee te nemen.
 • Voor asbestexamens liggen op de examenlocaties maskers die gebruikt kunnen worden tijdens de examens. Deze maskers worden na iedere kandidaat gereinigd en kandidaat kan deze zelf ook nog ter plaatse reinigen. I.v.m. Covid-19 is het kandidaten toegestaan een eigen masker te gebruiken tijdens het examen. Een eigen masker wordt door de examinator vooraf gecontroleerd
  • DTA: afhankelijk van de route moet kandidaat wel de maskers van de locatie checken op geldigheid
  • DAV-1: onderdeel bij DAV-1 is het goed kunnen opzetten van een masker. Het is daarom bij DAV-1 verplicht een masker mee te nemen naar de examenlocatie
 • Na het examen dient alles (handschoenen/overschoenen en overall) direct in een plastic zak te worden afgevoerd en dient de kandidaat handen zorgvuldig te wassen

Voor examinatoren, acteurs en locaties

 • Laatst bewerkt 05 oktober 2020