LS-IVWV

Bij het uitvoeren van bedieningshandelingen en/of het uitvoeren van werkzaamheden aan of nabij elektrische hoogspanningsinstallaties kunnen elektrotechnische risico’s optreden. Deze risico’s kunnen leiden tot ernstig lichamelijk letsel als gevolg van stroomdoorgang door het lichaam en van vlambogen door kortsluiting.

Om genoemde risico’s te vermijden verplicht de Arbeidsomstandighedenwet (artikel 3.2) werkgevers, om te zorgen voor een goede verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden, rekening houdend met de bekwaamheden van de personen die de genoemde activiteiten uitvoeren of hierbij zijn betrokken.

Voor wie is een Elektrotechniek certificaat geschikt?

Personen die betrokken zijn bij het uitvoeren van bedieningshandelingen en/of het uitvoeren van werkzaamheden aan of nabij elektrische hoog- en laagspanningsinstallaties waar elektrotechnische risico’s kunnen optreden.

Het doel van het persoonscertificaat is om elektrotechnische risico’s te kennen, te herkennen en door toepassing van de juiste voorzorgsmaatregelen te voorkomen. Een persoonscertificaat bewijst dat de certificaathouder heeft aangetoond over de juiste competenties te beschikken.

Soorten examens

IBEX neemt examens af ten behoeve van het behalen van een persoonscertificaat voor de niveaus Vakbekwaam Persoon (VP) en Installatie-/werkverantwoordelijke (IVWV) in zowel hoog- als laagspanning, dan wel een combinatie.

  • Laatst bewerkt 09 mei 2023