SMI

SMI, of Sustainable Material Inventory, is een onderzoeksmethode om vast te stellen welke producten, materialen en (grond)stoffen aanwezig zijn in een (te slopen) gebouw. Ook wordt de mogelijkheid tot hergebruik van de producten, materialen en (grond)stoffen beoordeeld.

Voor wie is een SMI certificaat geschikt?

Binnen SMI zijn er 3 verschillende soorten functieprofielen:

  • DIM (Deskundig Inventariseerder Materialen)
  • DCV (Deskundig Circulair Verwijderaar)
  • DCT (Deskundig Circulari Toezichthouder

Het certificaat DIM is geschikt voor medewerkers van sloopbedrijven die (circulaire) renovatiesloop voorbereiden en hierbij de hoeveelheid, bereikbaarheid en herbruikbaarheid van de verschillende materialen beoordelen.

Het certificaat DCV is geschikt voor medewerkers van sloopbedrijven die (circulaire) renovatiesloop uitvoeren en hierbij zorg dragen voor het correct scheiden, opslaan en vervoeren van het sloopmateriaal.

Het certificaat DCT is geschikt voor medewerkers van sloopbedrijven die het gehele proces van (circulaire) renovatiesloop begeleiden.

  • Laatst bewerkt 27 oktober 2023