Schemawijziging DIA per 1 februari 2022

Het persoonscertificatieschema DIA heeft afgelopen jaar een revisie gehad waardoor de opzet van de bekwaamheidseisen beter aansluiten op de andere persoonscertificatieschema’s. Er is een beroepsprofiel geformuleerd, een risicoprofiel opgesteld en de competenties, de kerntaken en de eind- en toetstermen zijn in samenhang weergegeven.
Het examen is aangepast aan deze nieuwe opzet, zowel het theorie-examen als het praktijkexamen.

Per 1 februari 2022 zal het DIA examen conform het nieuwe certificatieschema van DIA afgenomen worden.

  • Laatst bewerkt 07 januari 2022