Schemawijziging DAV/DTA per 1 april 2019

Hierbij zetten wij de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij:

1. Entreecriteria DAV-1, DAV-2, DTA
Op de examens van DAV-1, DAV-2 en DTA zijn nog steeds entreecriteria van toepassing. Wel is voor alle drie de examens 1 criterium komen te vervallen. Kandidaten hoeven voor het examen niet meer aan te tonen/te verklaren dat zij de beschikking hebben over een masker van het juiste model en de goede maat. De reden hiervoor is dat men op de examenlocatie niet geconfronteerd wil worden met een mogelijk vervuild masker van een gebruiker.

2. DTA examen
Bij het theorie examen van DTA zijn de open vragen komen te vervallen. Het theorie examen van DTA bestaat nu uit 50 gesloten vragen. De cesuur van het theorie examen is hierdoor ook gewijzigd. De kandidaat is geslaagd voor het theorie examen als minimaal 70% van de te behalen punten zijn behaald. Bij het praktijkexamen van DTA is de duur van het examen gewijzigd. De duur is verlengd van 90 naar 105 minuten. De reden hiervoor is dat het praktijkexamen nu uit vijf deelopdrachten bestaat.

3. Hercertificatie
Hercertificatie vindt plaats nadat het gehele prakijkexamen en theorie examen met goed gevolg is afgelegd. Voorheen was het bij hercertificatie zo geregeld dat wanneer de certificatiebeslissing binnen drie maanden voor de vervaldatum van het lopende certificaat viel, de vervaldatum van het lopende certificaat tevens de ingangsdatum was van het nieuwe certificaat. Per 1 april gaat het niet meer om de certificatiebeslissing, maar moet de examendatum binnen drie maanden voor de vervaldatum van het lopende certificaat vallen. Valt de examendatum binnen de drie maanden, dan is de vervaldatum tevens de ingangsdatum van het nieuwe certificaat.

4. Wijzigingen in de kerntaken voor DAV-1, DAV-2 en DTA
Voor de wijzigingen in de kerntaken verwijzen wij u naar het certificatieschema op de website van Stichting Ascert

  • Laatst bewerkt 07 maart 2019