Examen VCM

Veiligheidscertificaat Maritiem

Voor wie is het Veiligheidscertificaat Maritiem (VCM) geschikt?

Bent u actief in de binnenvaartsector en wilt u laten zien dat u veilig uw werk kunt doen? Behaal dan het Veiligheidscertificaat Maritiem (VCM). Met het VCM kunt u als werkgever en werknemer in de binnenvaarsector uw gezamenlijke verantwoordelijkheid nemen voor veiligheid, gezondheid en welzijn tijdens het werk aan boord en op de kade. U geeft hiermee op een passende wijze invulling aan de Arbowet en de Arbocatalogus Binnenvaart.

Inschrijven voor het de cursus en het examen van VCM

De VCM-opleiding wordt aangeboden door VCANederland. De opleiding is een ééndaagse cursus welke afgesloten wordt met het VCM examen.

U kunt zich via deze link inschrijven voor de opleiding het het aansluitende VCM examen.

  • Locaties Door heel Nederland

  • Soort examen Theorie

  • Duur examen 60 minuten

  • Beschikbare talen Nederlands

  • Certificaat Geldigheid 5 jaar

  • Register Registratie in het VCM-register van Hobéon SKO

Informatie over het VCM-examen

Entreecriteria en inhoudTheorieVoorwaarden

Entreecriteria

Het is voor elke deelnemer aan het VCM examen verplicht een geldig identiteitsbewijs bij zich te hebben. Een kopie tonen is niet voldoende.

Examenonderdelen

Het VCM examen bestaat uit 40 theorie vragen die via computer afgenomen worden.

Tijdsduur van het examen

Maximaal 60 minuten

Geslaagd: het VCM-persoonscertificaat

Als het examen met een voldoende wordt afgesloten krijgt de kandidaat het VCM-persoonscertificaat welke uitgegeven wordt door de Certificerende Instelling Hobéon SKO.

Het VCM-persoonscertificaat wordt opgenomen in het VCM-register en is Hobéon SKO-geregistreerd.

Geldigheidsduur

Het VCM-persoonscertificaat is 5 jaar geldig. De geldigheid van het certificaat kan telkens met 5 jaar worden verlengd door opnieuw examen af te leggen.

Afname

Op alle locaties worden de examens CBT afgenomen. U hoeft zelf geen laptop mee te nemen, deze verzorgt IBEX.

Beoordeling

Een kandidaat is geslaagd voor het examen als hij ten minste een score van minimaal 65% van de te behalen punten heeft behaald. Na afleggen van het examen krijgt de kandidaat de voorlopige uitslag direct te zien.

Examenreglement

Het examen wordt afgenomen conform het examenreglement van IBEX.

Locatie-eisen

Bekijk hier de locatie-eisen voor een VCM examen wat door IBEX wordt afgenomen.
Locatie-eisen VCM examens

Annulering van het examen

De algemene voorwaarden van IBEX zijn van toepassing op deze examens.
Algemene voorwaarden IBEX

Klachten over het examen

In het examenreglement van IBEX staat vermeld wat u kunt doen indien u een klacht heeft over het examen of het niet eens bent met de uitslag. U dient uw klacht te richten aan IBEX.