Examen SMI

Sustainable Material Inventory

SMI, of Sustainable Material Inventory, is een onderzoeksmethode om vast te stellen welke producten, materialen en (grond)stoffen aanwezig zijn in een (te slopen) gebouw. Ook wordt de mogelijkheid tot hergebruik van de producten, materialen en (grond)stoffen beoordeeld.

Voor wie is een SMI certificaat geschikt?

Binnen SMI zijn er 3 verschillende soorten functieprofielen:

  • DIM (Deskundig Inventariseerder Materialen)
  • DCV (Deskundig Circulair Verwijderaar)
  • DCT (Deskundig Circulari Toezichthouder

Het certificaat DIM is geschikt voor medewerkers van sloopbedrijven die (circulaire) renovatiesloop voorbereiden en hierbij de hoeveelheid, bereikbaarheid en herbruikbaarheid van de verschillende materialen beoordelen.

Het certificaat DCV is geschikt voor medewerkers van sloopbedrijven die (circulaire) renovatiesloop uitvoeren en hierbij zorg dragen voor het correct scheiden, opslaan en vervoeren van het sloopmateriaal.

Het certificaat DCT is geschikt voor medewerkers van sloopbedrijven die het gehele proces van (circulaire) renovatiesloop begeleiden.

  • Locatie Duiven

  • Onderdelen Theorie

  • Duur 60 minuten

  • Certificaat Geldigheid 3 jaar

  • Certificerende Instelling Hobéon SKO

Examendata SMI

Wilt u zich aanmelden voor een examen van SMI? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden.

Informatie over het SMI-examen

Entreecriteria en inhoudTheorieVoorwaardenPartners

Examenonderdelen

Het examen bestaat uit een theorie-examen.

Tijdsduur van het examen

  • Theorie-examen: 60 minuten

Geslaagd: het persoonscertificaat SMI

Als het examen met een voldoende wordt afgesloten krijgt de kandidaat het digitale persoonscertificaat SMI welke uitgegeven wordt door de Certificerende Instelling Hobéon SKO.

Daarnaast worden de gegevens opgenomen in het register van Hobéon SKO.

Geldigheidsduur

Certificaten zijn 3 jaar geldig.

Afname

Het theorie-examen wordt in de Nederlandse taal via de computer afgenomen.

Het examen bestaat uit 40 gesloten vragen en is gebaseerd op de actuele eind- en toetstermen SMI.

De kandidaat heeft maximaal 60 minuten de tijd.

Beoordeling

De kandidaat heeft een voldoende wanneer hij minimaal 65% van de vragen correct heeft beantwoord.

Examenreglement

Het examen wordt afgenomen conform het examenreglement SMI van IBEX.
Examenreglement voor SMI examens (PDF)

Annulering van het examen

De algemene voorwaarden van IBEX zijn van toepassing op deze examens.
Algemene voorwaarden IBEX

Klachten over het examen

In het examenreglement van IBEX staat hoe men een klacht of bezwaar kan indienen.

Training

Als voorbereiding op het examen SMI kunt u een training volgen bij  de volgende opleider:

DAGnl
Van der Landeweg 9, 7418 HG te Deventer
Tel: 0570 – 230 774 l e-mail l website