Examen KB - niveau 3

KB Senior-Technicus - niveau 3

Systemen voor kathodische bescherming (KB) moeten op gezette tijden worden gecontroleerd. Zo kan worden beoordeeld of het systeem nog steeds correct functioneert.

Voor wie is een certificaat KB Senior Technicus – niveau 3 geschikt?

Het certificaat KB Senior Technicus niveau 3 (conform ISO 15257) is geschikt voor senior KB-technici die medewerkers aansturen die niveau 1 en 2 werkzaamheden verrichten.

  • Locaties Apeldoorn

  • Onderdelen Theorie en praktijk

  • Duur 160 minuten

  • Geldigheid 5 jaar

  • Certificerende instelling Kiwa

Examendata KB - niveau 3

Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Informatie over het KB - niveau 3-examen

InhoudTheoriePraktijkVoorwaardenPartners

Ervaringseisen

Kandidaten moeten ten minste, in een periode van 12 aaneengesloten maanden, zich 400 uur aantoonbaar hebben beziggehouden met KB-activiteiten op niveau 2 om in aanmerking te komen voor certificering.

Examenonderdelen

Het KB Senior Technicus examen bestaat uit een algemeen theorie-examen, een sectorspecifiek theorie-examen en een praktijkexamen.

Tijdsduur van het examen

  • Theorie-examen: 100 minuten
  • Praktijkexamen: 60 minuten

Geslaagd

Als het examen voor alle onderdelen met een voldoende wordt afgesloten krijgt de kandidaat het persoonscertificaat.

Geldigheidsduur

Certificaten zijn 5 jaar geldig.

Zes maanden voor het verstrijken van de geldigheidsduur van een certificaat dat is behaald op grond van het slagen voor een examen volgt een dossierbeoordeling waarin wordt beoordeeld of de certificaathouder gedurende de periode vanaf het verstekken van het certificaat tot de start van de beoordeling voldoende werkzaam is geweest binnen het vakgebied. Voldoet de certificaathouder hieraan, dan wordt het certificaat opnieuw voor een periode van 5 jaar verstrekt.
Om de 10 jaar moet opnieuw met goed gevold een volledig praktijkexamen worden gedaan om een certificaat te verkrijgen.

Afname

Het theorie-examen wordt in de Nederlandse taal via de computer afgenomen. Het theorie-examen bestaat uit een algemeen onderdeel (30 vragen) en uit een sectorspecifiek onderdeel (20 vragen).

De onderwerpen die bevraagd kunnen worden kunt u per niveau vinden in het Persoonscertificatieschema voor Kathodische Bescherming.

Beoordeling

De kandidaat heeft een voldoende wanneer hij/zij minimaal 60% van de vragen correct heeft beantwoord.

Alternatieve examenvormen

Als alternatief voor een digitaal (her)examen kan een voorlees (her)examen worden uitgevoerd (1 op 1), waarbij de meerkeuze vragen en de mogelijke antwoorden door een examinator kunnen worden voorgelezen. Deze examens mogen alleen worden uitgevoerd volgens een vooraf door Kiwa goedgekeurd protocol.

Herexamen

Iemand die zakt voor een examenonderdeel (het algemene theorie-examen, het sectorspecifieke theorie-examen of het praktijkexamen) mag binnen een periode van 12 maanden één maal een herkansing doen voor dat gezakte examenonderdeel. Als men dan niet is geslaagd voor alle drie examenonderdelen, moet het gehele examen (dus alle examenonderdelen) opnieuw worden afgelegd.

Afname

Het praktijkexamen voor niveau 3 bestaat uit een samengestelde meetopdracht aan de hand van een schriftelijke opdracht plus schema.

De handelingen die getoetst kunnen worden kunt u per niveau vinden in het Persoonscertificatieschema voor Kathodische Bescherming.

Beoordeling

De kandidaat heeft een voldoende voor het praktijkexamen als hij/zij minimaal 67% van het totaal aantal te behalen punten, ofwel 67 van de 100 punten, heeft gescoord.

Herexamen

Iemand die zakt voor een examenonderdeel (het algemene theorie-examen, het sectorspecifieke theorie-examen of het praktijkexamen) mag binnen een periode van 12 maanden één maal een herkansing doen voor dat gezakte examenonderdeel. Als men dan niet is geslaagd voor alle drie examenonderdelen, moet het gehele examen (dus alle examenonderdelen) opnieuw worden afgelegd.

Examenreglement

Het examen wordt afgenomen conform het examenreglement van IBEX voor KB examens.
Examenreglement voor Kathodische Bescherming (PDF)

Annulering van het examen

De algemene voorwaarden van IBEX zijn van toepassing op deze examens.
Algemene voorwaarden IBEX

Geldigheidscondities en hercertificering

De certificaathouder moet de geldigheidscondities van het certificaat naleven om de geldigheid van het certificaat niet voortijdig te laten beëindigen. De geldigheidscondities staan vermeld op de certificatieovereenkomst tussen de certificaathouder en Kiwa.

Zes maanden voor het verstrijken van de geldigheidsduur van een certificaat dat is behaald op grond van het slagen voor een examen volgt een dossierbeoordeling waarin wordt beoordeeld of de certificaathouder gedurende de periode vanaf het verstekken van het certificaat tot de start van de beoordeling voldoende werkzaam is geweest binnen het vakgebied. Voldoet de certificaathouder hieraan, dan wordt het certificaat opnieuw voor een periode van 5 jaar verstrekt.
Om de 10 jaar moet opnieuw met goed gevold een volledig praktijkexamen worden gedaan om een certificaat te verkrijgen.

Klachten over het examen

In het examenreglement van IBEX voor KB examens staat hoe men een klacht of bezwaar kan indienen.

Certificerende Instelling

Als de kandidaat is geslaagd voor een examen van IBEX ontvangt hij/ zij een certificaat van een Certificerende Instelling. IBEX neemt de examens af onder toezicht van de volgende Certificerende Instelling:

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273, 2280 AB te Rijswijk
Postadres:
Stationspark 45, 4462 DZ te Goes
Tel: +31 88 – 998 4909 l website