Examen IECEx05 Module 001

Explosieve Atmosfeer

Met IECEx05 persoonscertificering hebben bedrijven die te maken hebben met ontploffingsgevaar een instrument in handen waarmee ze aan kunnen tonen dat personeel dat werkzaamheden uitvoert in of betrekking hebbende op explosieve omgevingen, op dit gebied kennis en vaardigheden hebben van een internationaal geaccepteerd niveau.

Binnen IECEx05 zijn ‘’units of competency’’ vastgesteld, waarin de eisen voor de competenties van het personeel zijn vastgelegd en vervolgens welke eisen ook getoetst worden. In alle gevallen wordt een bepaalde algemene kennis over de explosieve omgeving en de explosieveiligheidstechnieken gevraagd en getoetst.

In module 001 ligt het accent op de toepassing van de basisprincipes van bescherming, gebruikt in explosieve omgevingen. De unit 001 is vereist voor het kunnen doen van de overige units.

Voor wie

Personen die werkzaamheden uitvoeren in of nabij ruimtes waarbij een verhoogd explosiegevaar is.

  • Locaties Nieuwegein of in-company

  • Soort examen Theorie

  • Duur examen 145 minuten

  • Beschikbare talen Nederlands

  • Attestation Geldigheid drie jaar

  • Certificerende Instelling Dekra

Informatie over het IECEx05 Module 001-examen

Entreecriteria en inhoudTheorieVoorwaardenPartners

Examenonderdelen

Het examen voor module 001 bestaat uit een theorie-examen.

Tijdsduur van het examen

Het theorie-examen voor module 001 duurt 145 minuten.

Geslaagd

Als de kandidaat geslaagd is voor de module 001 ontvangt hij/zij een Attestation (het bewijs dat u geslaagd bent voor het theorie-examen) van de certificerende instelling DEKRA.

Geldigheidsduur

Het Attestation is 3 jaar geldig.

Afname

Het theorie-examen bestaat uit 44 meerkeuze vragen en 18 open vragen.

Het examen is een “open boek” examen. Al het in bezit zijnde informatiemateriaal mag tijdens het examen gebruikt worden. Zoals bijv. EN/IEC normen en cursusmateriaal van eerder gevolde cursussen.

Beoordeling

Een kandidaat heeft een voldoende voor het theorie-examen als hij/zij minimaal 280 punten (van de 400 punten) heeft behaald.

Examenreglement

Het examen wordt afgenomen conform het examenreglement van IBEX.
Examenreglement voor IECEx05 examens

Annulering

De algemene voorwaarden van IBEX zijn van toepassing op deze examens.
Algemene voorwaarden IBEX

Klachten over het examen

In het examenreglement van IBEX staat vermeld wat u kunt doen indien u een klacht heeft over het examen of het niet eens bent met de uitslag. U dient uw klacht te richten aan IBEX.

Certificerende Instelling

DEKRA Certification B.V.
Office address – Meander 1051, 6825 MJ Arnhem
Tel: +31 88 – 968 3493 l website